Portfolio > 2022-23

keys
keys
graphite on mylar
2023